Voor een succesvolle aanpak van uw rug- of nekklachten.

Verwijzers

AANMELDING
U kunt uw patiënt aanmelden via email of telefoon.

MEER INFORMATIE OF OVERLEG?
Indien u als verwijzer wil overleggen of een patiënt wilt doorverwijzen, neem dan contact op met een van onze aangesloten RECK praktijken. Wij staan u graag te woord betreft de werkwijze of om behandelmethodes toe te lichten.

Ook is het mogelijk om een mail te sturen naar de aangesloten RECK praktijken.

WANNEER VERWIJZEN?
Het RECK maakt onderscheid in specifieke en aspecifieke lage rugpijn.
In de zorgplannen van het RECK wordt gebruik gemaakt van een eenduidige classificatie in duidelijke groepen en een richtinggevende behandelstrategie.

De zorgplannen zijn gericht op de aspecifieke groep lage rugpijn en combineert de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen in een geprotocolleerd behandeltraject.